Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Ukrainian : Здоров'? : Медицина : Періодика
  • ?cta Medica Leopoliensia: Медичний науково-практичний журнал, видаєть?ё? при Львів?ё̐ڐސܑ ÐԐՑ֐АҐݐސܑ ÐܐՐԐؑǐݐސܑ ÑÐݑ֐ҐՑ?итеті. Виходить щоквартально з 1995 року. Подано реферати ?ёБՐ.
  • ?АӐАߑ֑: Україн?ё̐ڐؐ ّ֑?торико-медичний журнал "?АӐАߑ֑" ҐؐԐБԑ‘̑?? ѐ?аціональним музеєм медицини України. Подано повні тек?ё ؐё֐ۑ̑Ȑޑ?ті публікацій.
  • ?АސҐؐݐ ؑ?томатології: Щоквартальне ілю?ё‘ސҐАݐ ՑՑƐՐݐאސҐАݐ ՐҐؐԐАݐݑ? дл? ѐۑ֐ڐБ֐-ґ?томатологів та зубних техніків. За?ѐݐސҐݐؐ ڢ ?ѐߑ֐ۑ̐ݐ ՑÐڑБאݑ?ько-поль?ё̐ڐ Րߑ֐ԐߑؑԐܑ?тво “ГалДент?. ‐ÐڑБאݐ, А.ܐۑ̐ґ֐ Ң Польща, м.Люблін. Видаєть?ё? щоквартально. До?ё‘Ðߐݑ ֑ՑĐՑБ ؑ?татей.
  • ?АߑՐڐ АӐАېؑƑ̐ڐ: В?ѐՑÐڑБאݑ?ький медичний інформаційний ча?ѐސߐؑ?. ?Бő֐, ҐߐՑՐԐߐېБ, БސבƑ֐ݐڐ ؑՐڐېАܐ.
  • Буковин?ё̐ڐؐ ِܐՐԐؑǐݐؐ ِґ֑?ник: Україн?ё̐ڐؐ ِݐБÐڐސҐؐ ِ֑ÑݐА. ېҐؐԐАҐՑƑ: ̐ёÐڐސҐؐݑ?ька державна медична академі?, ѐǐՑݑ֐ґƑ. ֐ҐؑŐސԐؑ‘ ̑ɐސڐҐБАۑ̐ݐ. ސߐސԐАݐ ސߐސҐݑ ֑Րڑ?ти публікацій за 1998-99 рр.
  • Бюлетень україн?ё̐ڐޑ אБ?оціації нейрохірургів: ?АБÐڐސҐ-ސߑАڑؑǐݐؐ ِ֑ÑݐА. ېߐސԐАݐ ސߐސҐݐؐ ّՐڑ?т ?ёБՐ ِߐޑǐؐݐБΑǐ ؐ אҐؐߑÑ?ку №4/98. Можна завантажити випу?ѐڐ ֑ؐÑݐАۑ Ð ґĐޑܐБ‘ PDF ֐Ԑۑ? офлайнового перегл?ѐԑ.
  • Ві?ѐݐؐ ڑ?томатології: Подано лише реферати ?ёБՐ ِߐޑǐؐݐБΑǐ ؐ עĖ 1/98
  • Медицина ?ѐґ֑‘: Журнал огл?ѐԐސҐؑ ő АߐՑՐڐېАԐݐؑ ő?татей дл? ёȐؑސڐސӐ ސڐސې Аۑ֐ڐБ֐. Ґ?а ?ѐАّ‘ ֐ߐސԐАݐ ސאܑ֑?т номерів.
  • Рецепти здоров'?: ?АБÐڐސҐ-ސߐސߑÐۑ?рний журнал. Виходить з ?ё֑ǐݑ? 1999 року. Подано лише змі?ё ݐސܐՑ֐. Ґۑ֐ڐБ ֐אܐސ֑Ñ‘ ̐Ԑސґ֐ԐБؑ?ь про нові розробки вчених, нові методики лікуванн? ѐߑސґ֐Ԑݐؑ ő?пеціалі?ё‘֐, Ґݐސґ ֐ۑ֐ڐБ?тва, ?ѐڑ ֐ߐޑ?вл?ёΑ‘̑?? ѐݐ БÐڑБאݑ?ькому ринку, тощо.
  • Україн?ё̐ڐؐ ِڐБԑ֐ސېސӑ֑ǐݐؐ ِ֑ÑݐА: Щомі?ё?чне ?ѐߐՑƑ֐Аۑ֐אސҐАݐ ՐҐؐԐАݐݑ? з питань кардіології та ревматології. Електронна вер?ё֑? видаєть?ё? починаючи з № 10/98. Подано повний тект більшо?ё‘ ֑?татей. Відкрита передплата на повну електронну вер?ё֑ ΐ֑ÑݐАۑ.

This category in other languages:
?АݐӐۑ֐ّ?ька ?Б֐ܐՑƑ̐ڐ Французька 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC