Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Ukrainian : Здоров'? : Медицина : Фірми

See Also:

 • Біодинаміка в Україні, біодинамічне го?ѐߐސԐБ?тво Корольне: Біодинаміка в Україні, біодинамiчне го?ѐߐސԐБ?тво Корольне
 • Відділ медичного обладнанн? ёđ֑ܐ S&T Ukraine Ltd.: Клінічні ?ѐؑ?теми дл? ѐҐؐڐޑؑ?танн? ё ÐڐБԑ֐ސېސӑ֑, בՐАݑ֐ܐБƑ֑ ב ААݐՑ?тезіології, акушер?ёґ ֑ Аӑ֐ݐՐڐސېސӑ֑, בÐߑАҐۑ֐ݐݑ.
 • Екомед?ѐՑґ֑?: Еколого-медичне науково-виробниче підприєм?ёҐ, ޑ?ке надає р?ѐ Ԑߐޑ?луг у ?ёĐՑ ֐Րڐސېސӑ֑ǐݐސӐ ޑÐߑАҐۑ֐ݐݑ?, екологічного менеджменту підприєм?ё ґ АޑӐАݑ֐אБƑ֐, ِߑސҐՐԐՐݐݑ ֐ېАѐޑБޑݐؑ ŐԐޑ?ліджень, екологічному ?ё‘БőÐҐАݐݑ, ֐ܐБڑÐҐАݐݑ ֑ Б?ертифікації.
 • Компані? "ѐאБő֐ԐܐՐԑ?ерві?": Компані? ѐאАِܐБԑ‘̑?? ѐڐސܐߐېՐڑ?ним забезпеченн?ѐ ܑՐݑӐՐݐސېސӑ֑ǐݐؑ ŐڐАё֐ݐՑ‘֐ ҐҐؑ‘Бݐؐܐ ؐܐБՑ֐АېАܐ ؑ БՐݑӐՐݐސѐېАԐݐАݐݑ?м.
 • Медичнi дiагно?ёؑǐi ݑ?и?ёՐܐ ؑiđܐ "ؐߐАېېБ ۑ": Випу?ѐڐБ ԐiԐАӐݐޑ?тичнi ?ѐؑ?теми орiєнтованi на при?ѐڐޑՐi ݐܐՑސԐ ؐiԐАӐݐޑ?тики, що забезпечують?ё? комп'ютерною обробкою медичних ?ѐؐӐݐАiې -ҐՐېՐڑ‘ސڐБiԐސӑБiđǐݐؑ, őՐސӑБiđǐݐؑ, őՑܐސӑБiđǐݐؑ, ŐڐБiԐޑĐސݐސӑБiđǐݐؑ ő iА.
 • Підприєм?ёҐ "ސÐڑސҐՑߑސܐߐޑ?тач": Ін?ё‘ÐܐՐݑ, ؐސѐېАԐݐАݐݑ?, матеріали, препарати дл? ѐҐՑՑؐݐБ֑.
 • Танген? ѐܐՐԑ?и?ёՐܐ: Компані? ѐߑސߐސݑÑ ԐߐސҐݐؐ ّ?пектр медичного діагно?ёؑǐݐސӐ ސސѐېАԐݐАݐݑ?.
 • ТехноКоМ - медичні та комп'ютерні технології: Розробка та виробництво медичної лікувально-діагно?ёؑǐݐޑ אАߐББ‘Ñ ؐԐۑ? рефлек?ѐޑՑАߑ֑, בސבސѐڐ АܐՑސԐؐ ڑב אאБ?то?ёÐҐАݐݑ? в лікувальній практиці, а також наданн? ѐܐՐԐؑǐݐؑ Őߐޑ?луг на?ѐՐېՐݐݑ ΐ אҐؐڐޑؑ?танн?ѐ ܐАߐББ‘Ñ ؐҐېБ?ного виробництва.
 • ТзОВ "Лінкон": Окул?ё ؐАѐ ސڐސݑАڑݑ ֐ۑ֐ݐא ؐґ֑‘ǐؐאݑ?ного чи іноземного виробництва, за?ѐސѐ ؐԐۑ? очищенн? ѐڐސݑАڑݐؑ Őۑ֐ݐ.
 • Україн?ё̐ڐؐ ِё֐אݐՑ? портал: розділ медицина: Медичний розділ україн?ё̐ڐސӐ ސё֐אݐՑ?-порталу UkrBiz.net. У розділі - інформаці? ѐߑ ސܐՐԐؑǐݑ ֑đ֑ܐ ؐÐڑБאݐ, ؐܐՐԐؑǐݑ ֐ݐސҐؐݐ, ؐܐՐԐؑǐݐؐ ِёΐېՑՐݑ, ̐Ԑސґ֐ԐڐސҐ Б֐ݑĐޑܐБƑ֑?, пошук компаній, прай?-ѐېؑ?ти.
 • Укрпротез: Ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть протезно-ортопедичних підприєм?ё ҐÐڑБאݐ.
 • Фірма "Ігар": По?ёБǐАݐݑ? та реалізаці? ёސҐБ֐ ҐܐՐԐؑǐݐސӐ ސߑؐאݐБǐՐݐݑ?: рукавички, шовні матеріали дл? ёő֑Ñӑ֑, אߐېБ?тирі, шприци, ?ѐؑ?теми, катетери, товари гігієни.

 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC