Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Ukrainian : Су?ѐߑ֐ۑ̑?тво : Полiтика : Вибори
 • Інтернет-вибори президента України: Он-лайн результати, широкий вибір кандидатів, інформаці? ѐߑ ސڐАݐԐؐԐБ‘֐, Ґޑ?танні новини, зворотній зв’?ѐאސ.
 • Вибори президента України 2004: Проект україн?ё̐ڐސӐ ސݐБƑ֐ސݐАۑ̐ݐސӐ ޑ֐ݑĐޑܐБƑ֐ِݐސӐ ސАӐՐݑ‘?тва "Укрінформ".
 • Виборче законодав?ёҐ ޑ АҐؐѐޑǐؐ ِߑޑƐՑ?: Оперативні та безкоштовні онлайн кон?ёÐۑ̑БƑ֑ א אҐؐѐޑǐސӐ ސߑАҐ, Аޑ?танні оновленн? ѐ ҐאАڐސݐސԐАґ?тві, нові аналітичні та огл?ѐԐސґ ֐ܐБՑ֐Аې ؐ אҐؐѐޑǐޑ בՐܐБؐڐ.
 • Гар?ёǐ Аۑ֐ݑ֑?: Детальна інформаці? ѐߑ ސҐؐѐޑ ؐאАӐАۑ̐ݐސݐБƐސݐАۑ̐ݑ ֑ Б ÑՐӑ֐ސݐБ.
 • Комітет виборців України: Про парламен?ё̐ڑ, ֐ܑ֑?цеві та президен?ё̐ڑ ֐Ґؐѐޑ ؑ ֑ՑĐՑՐݐԑÐܐ ؐ ҐÐڑБאݑ ֑ АP?Д. Хроніка подій КВУ, напр?ѐܐڐ ؐԑ֑?льно?ё‘ ֑ Аאґ֑.
 • Медіа-центр "Кандидат": Інформаці? ѐߑ ސߑՐאؐԐՐݑ‘?ькі вибори 2004 року в Україні. Рейтинг попул?ёݐޑ?ті кандидатів. Календар виборів.
 • Паралельний підрахунок голо?ё֐ ґ Ð.ܐڐؑԐґ: Оперативні дані паралельного підрахунку голо?ё֐ Ґߐ ސ.ܐڐؑԐґ Ñ ÐԑÐӐސܑ Ñ‘Ñ (21 ֐ېؑ?топада) з розшифровкою по районах та дільниц?ё.
 • Портал "О?ѐґ֑ АҐؐѐޑƑ֐-2004": Спри?ѐݐݑ? підвищенню виборчої активно?ё‘ ֑ÐڑБאݑ?ьких громад?ѐ ݑ Аё֐ۑ̑ȑ֐ ِߑސאޑޑ?ті виборчого проце?ё Ðߑ֐ԑǐБ? президент?ё̐ڐؑ ŐҐؐѐޑ֐ 2004 ґސڑ.
 • Президент?ё̐ڑ ֐Ґؐѐޑ 2004: Офіційна інформаці? ё?то?ѐސҐݐ ސҐؐѐޑǐސӐ ސߑޑƐՑ?у та кандидатів у Президенти України. Календар виборів, оперативні новини про перебіг виборчої кампанії. Матеріали опитувань громад?ё̐ڐޑ אԑÐܐڐ ؑ БՐّؐݐӐ ؐԐސґ֑ ؐԐ ސڐАݐԐؐԐБ‘֐, ҐАݐАۑ֑ؑǐݑ ֐ܐБՑ֐Аې, ؑ?татті, коментарі.
 • Проект "Вибори та політичні проце?ѐ": Допомога у вдо?ѐڐސݐАېՐݐi ݐҐؐѐޑǐސӐ ސאАڐސݐސԐАґ?тва, розширенн? ѐܐސ֐ېؐҐޑ?тей україн?ё̐ڐؑ ŐӑސܐАԑ?ьких органiзацiй ?ёޑ?овно ?ѐߐޑ?тереженн? ѐא АҐؐѐޑАܐ ؑ АאАѐՐאߐՑǐՐݐݑ? вiдповiдно?ёi iܐ֐ݐБސԐݐؐ ܑ?тандартам виборчих процедур.
 • Сайт громад?ё̐ڐޑ אڐސАۑ֑Ƒ֑ "א?овий вибір-2004": ?А Б?айті пред?ёАҐېՐݐ Б֐ݑĐޑܐБƑ֑? про коаліцію, о?ёАݐݑ ֐ݐސҐؐݐ, ؐӐАאՑ "Аޑǐڐ Аאޑ", Ñ֐ݑĐޑܐБƑ֑? про уча?ѐݐؐڑ֐ ґ АݐސҐؐݐ ؐڐސАۑ֑Ƒ֑ (א ґސܑ Ñǐؑ?лі регіональні), виборче законодав?ёҐ, ސߑБƑΑ ԑĐޑÐ.
 • Скiльки коштують вибори: "Громад?ё̐ڐؐ ِܐސݑ֑ޑؐݐ ӑđ֐ݐАݑ?уванн? ѐҐؐѐޑǐޑ אڐАܐߐАݑ֑ 2002" אݐАԐБ ԐߐސҐݐؐ ِאґ֑ Ґؐڐޑؑ?танн? ѐڐޑȑ‘֐ ҐߐБ‘֑?ми та виборчими блоками на виборах.
 • Україн?ё̐ڐؐ ِҐؐё֑: Інформаційний аналітичний портал при?ѐґ?чений президент?ё̐ڐؐ ܐҐؐѐޑА 2004 ܑސڑ.
 • Центральна виборча комі?ё֑? України: Ін?ёАݑƑ֑?, що контролює проце? ѐߑސҐՐԐՐݐݑ? виборів.

This category in other languages:
?АݐӐۑ֐ّ?ька ?Б֐ܐՑƑ̐ڐ Литов?ё̐ڐ
Фін?ё̐ڐ Швед?ё̐ڐ   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC